Echografie

 
Termijnecho

Bij de intake wordt een 1e echo, ofwel de termijnecho afgesproken.
Bij echografisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven met een hoge frequentie (ultrageluid). Inwendige organen weerkaatsen dit geluid. Het terugkerende geluid (echo) wordt opgevangen met behulp van een microfoon (transducer). Een computer zet de geluidsgolven om in beelden op een tv-scherm. Hierdoor wordt de baarmoeder met het zich ontwikkelende kind zichtbaar.

De echo kan via de buik of vaginaal worden verricht. Dit is afhankelijk van de zwangerschapsduur. Meestal tot een week of 10 is een vaginale echo nodig. Via de vagina wordt een smalle microfoon ingebracht tot aan de baarmoedermond. De microfoon vangt de teruggekaatste geluidsgolven op en zet deze om in een afbeelding. Er worden enkele opnamen gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Bij de echo via de buikwand wordt de microfoon van het echoapparaat op je buik geplaatst en heen en weer bewogen. Dit gebeurt met een klein beetje gel op de buik om de geluidsgolven beter te geleiden. De microfoon vangt de geluidsgolven op en zet deze om in een afbeelding. De echo (zowel vaginaal als via de buik) is niet pijnlijk. Soms wordt met de microfoon van het echoapparaat enige druk op buik uitgeoefend. Wanneer je een volle blaas hebt kan dit onaangenaam zijn. Een echo is niet schadelijk. De techniek wordt al tientallen jaren toegepast in de medische diagnostiek en in die periode is altijd wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van echoscopisch onderzoek op het ongeboren kind. Tot nu toe zijn er geen negatieve invloeden ontdekt. Echografie kan ook geen miskraam veroorzaken. Ook bij vaginaal bloedverlies kan het onderzoek geen kwaad.

Afwijkingen worden niet opgespoord of beoordeeld. Echter, als er een verdikte nekplooi te zien is zullen we dit wel vermelden. Voor dit onderzoek mag je een handdoek meenemen.

Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO)

Het structureel echoscopisch onderzoek tussen de 18e en 22e week van de zwangerschap heeft als doel het beoordelen van de groei en de anatomie van de baby, waardoor een vroege groeivertraging of een anatomische afwijking ontdekt kan worden. Vóór die tijd is het kind te klein.

Aangeboren afwijkingen komen relatief weinig voor. Bij 2 tot 4 procent van de zwangerschappen wordt voor of na de geboorte een meer of minder ernstige afwijking vastgesteld. Anders dan bij een ‘gewone’ echoscopie tijdens de zwangerschap (bijvoorbeeld om de duur van de zwangerschap vast te stellen) worden bij uitgebreid echoscopisch onderzoek alle organen van het kind nauwkeurig bekeken. Ook de ledematen, het hoofd en de romp worden beoordeeld. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Wanneer er een vermoeden op een afwijking is, wordt dit met je besproken. De echoscopiste zal ook ons hiervan op de hoogte stellen. Je wordt dan zo snel mogelijk naar een specialist op het gebied van foetale echoscopie verwezen door wie de baby nog een keer uitgebreid echoscopisch bekeken zal worden. Je krijgt dan ook verdere uitleg en begeleiding. Hoewel het niet vaak voorkomt, kan het gebeuren dat een echo een afwijking doet vermoeden, die bij het vervolgonderzoek niet teruggevonden wordt of niet ernstig blijkt te zijn.Vanaf een zwangerschapsduur van 18 weken is uitgebreid echoscopisch onderzoek een betrouwbare methode om aangeboren afwijkingen vast te stellen. Over het algemeen is de kans groot dat ernstige aangeboren afwijkingen ook gezien worden. Toch wordt een enkele keer een afwijking niet opgemerkt. Andere aandoeningen zoals chromosoomafwijkingen gaan vaak niet gepaard met afwijkingen die zichtbaar zijn bij uitgebreid echoscopisch onderzoek. Bewegingen van de baby tijdens het echo-onderzoek en een forse bouw van de aanstaande moeder kunnen het echo onderzoek bemoeilijken. Het onderzoek is dan ook nooit een garantie dat uw kind gezond is.

Alle zwangeren komen sinds januari 2006 in aanmerking voor het laten verrichten van een structureel echoscopisch onderzoek. De kosten worden volledig vergoed door de verzekering.
Dit onderzoek gebeurt in Echocentrum ’t Lichtpunt in Nuth, Diagnostiek voor U in Geleen of in het ziekenhuis.

Heb je in de zwangerschap een bijzondere reden voor een uitgebreide echo dan heet dit een type 1 of 2 echo. Hierbij is dan bijvoorbeeld een kinderarts aanwezig. Deze echo wordt dan ook uitsluitend in het AZM gemaakt.

De pretecho

Een andere vorm van echografie is de ‘pretecho’. Een betere benaming is eigenlijk: extra echo. Deze echo kun je tegen betaling laten maken bij een pretechobureau. Het staat je vrij om hier wel of niet voor te kiezen. Denk er echter wel aan dat ook tijdens deze echo wel eens iets op kan vallen over de gezondheid van je kindje! Voor een extra echo in deze regio kun je terecht bij: